"/> ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ
Punjabi News, Punjab News, Punjab Infoline, Punjab Headline, Punjabi News Website, Punjab Classifieds, Free Classifieds, Punjab This Week, Punjabi Epaper, News Paper in Punjab, Punjabi News Paper

ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ

Published On: punjabinfoline.com, Date: Jun 15, 2017

ਧੂਰੀ,15 ਜੂਨ (ਮਹੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ) ਸ਼ਥਾਨਕ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰੁਝੇਵੇ ਭਰੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਮਨੌਰੰਜਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਿਊਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦੁਰਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਬ ਇੱਕ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਲਗ ਅੱਲਗ ਸਬਦ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੌਕਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ,ਅਤੇ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ।

Tags: mahesh jindal dhuri
  • Facebook
  • twitter
  • google plus
  • linked in
  • Print It

Last 20 Storys

Powered by Arash Info Corpopration