ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ

Weekly Tarot prediction by Aruna(22January-28January)

Amrish Kumar Anand, Doraha
ARIES Your child like energy is too high that you tend to speak without giving a second thought.This time is of personal growth, be artistic or career endeavours.You need to stay calm and have patience.Do not over trust your potential as you tend to over do things.You will stand out and surely if you plan things and believe in divine,the abundance will pour in definately. Team work will help. TAURUS Your are so energetic this week that what ever you plan get through.I quote is as "king".What you need to take care is not to get over confident and avoid dominating and don't impose opinion on others.If you do this then this week will bring outstanding results and lot of appreciation.Avoid overburden and celebrate your happiness thoroughly. GEMINIE You have been enjoying your time.You feel so contend and happy with what all you have. You seem to be welcoming all.Watch on what people serve you with as they may act smart while dealing with you.If you become ignorant you might stuck with

ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ" ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

Amrish Kumar Anand, Doraha
ਦੋਰਾਹਾ, (ਅਮਰੀਸ਼ ਆਨੰਦ) ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਰਾ "ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ" ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ "ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ

"ਸਹਿਜ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ" ਵਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅੱਜ

Amrish Kumar Anand, Doraha
ਦੋਰਾਹਾ ਅਮਰੀਸ਼ ਆਨੰਦ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਰਾ "ਸਹਿਜ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ" ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਪਰ

"ਸਹਿਜ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ੈਲਲਿਟੀ" ਵਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅੱਜ

Amrish Kumar Anand, Doraha
ਦੋਰਾਹਾ, (ਅਮਰੀਸ਼ ਆਨੰਦ) ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਰਾ "ਸਹਿਜ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ" ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਪਰ

Everyone should plant as many trees as possible to keep the environment clean- Madam Pooja Sharma

Amrish Kumar Anand, Doraha
Doraha (Amrish Anand) Every human being should plant as many trees as possible for the cleanliness of the environment. Speaking to reporters today, eminent social worker, teacher and "environmentalist" Madam Veena Pooja Sharma said that we should take care of our environment. We do not take care of the oxygenated trees and the time is not far away when many respiratory diseases can spread in our society so we should think for the cleanliness of the environment from now on and in our homes, balconies, neighborhoods.She appealed to the people to plant as many trees as possible and also to educate their children about the good environment. She also appealed to the people to plant green fruit trees in their homes and parks to keep the environment clean. Environmentalist Madam Pooja Sharma said, "Due to the polluted environment, today's man is in the grip of terrible diseases. We have to plant trees as well as take care of them like our children." To clean up the polluted environment and

Tarot by Aruna

Amrish Kumar Anand, Doraha
ARIES This week you need to plan your work as their are so many things going on your mind and you wish to reach the sky.Your caring nature can create trouble for you as you tend to over react.People are kind to you and you are being watched by your angels around.Career success but need to use your resources wisely.Money gains is on the cards Wear pink to attract abundance of love and success. TAURUS Your excel this week at home as well as work but you need to check your straight forward nature

Enlisted the 12 zodiac sign.

Amrish Kumar Anand, Doraha
ARIES This week you need to plan your work as their are so many things going on your mind and you wish to reach the sky.Your caring nature can create trouble for you as you tend to over react.People are kind to you and you are being watched by your angels around.Career success but need to use your resources wisely.Money gains is on the cards Wear pink to attract abundance of love and success. TAURUS Your excel this week at home as well as work but you need to check your straight forward nature which will brings guilt and make you feel unhappy.Talk your a friend specifically an overage lady will guide you right.It's darkest before dawn.Stop questioning past choices. Wear blue to make you pleasent at words. GEMINIE Your getter spirit had made your work easy.Hold on your firey energy as you might end up things wrong.Abundance is pouring on your.If you have been looking for a relationship/engagement/marriage is about to shape up for you. Wear orange to bring abundance. CANCER The zeal to

ਵਿਪ੍ਰਿਤਾ ਕਰਨੀ - ਅਪਨੀ ਤੰਦੁਰਸਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਸਣ ਤਰੀਕਾ

Amrish Kumar Anand, Doraha
ਇਹ ਹਲਕਾ ਉਲਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰ ਦਰਦ, ਗਠੀਏ, ਹਾਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ. ਇਸ ਆਸਣ ਦੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ

Tarot prediction by Aruna Aura(7January -13 January)

Amrish Kumar Anand, Doraha
Aries This week you will be in high spirits.You will do amazingly well. Abundance is pouring and you are happy within. Avoid being stubbon.Little compromise will do wonders.Spend time with nature and express what you feel within.look for the god in others they will respond back with love to you.learn to forgive. Humility is the mantra for success this week. Affirmation:I see the divine in you. Taurus If you not able to find any solution ask from your masters (elders/teachers) to guide you.Elderly advice will guide you right to overcome your unhappiness. Be strong and learn to forgive as what you see is not always the truth.Speak your heart. It will help you clear misunderstandings and you will celebrate the alliance. Affirmation:It is safe to let people recognise me for who I truly am. Geminie You look very positive this week.Its right time to socialise,meet friend's.Dont move away from people who show love to you else you will not be able to show you real personalitiy.Focused

ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ..

Amrish Kumar Anand, Doraha
ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਇਹ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਜਰਦੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਕੇ ਨੇ! ਜਾਲਮ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਸਾਥੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਕਾਰੇ ਨੀ, ਵੇਖੀਂ ਹੁਣ ਤਖਤ ਤੇਰੇ ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਾਸੇ ਨੀ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ….

Website Development Comapny in Ludhiana

Contact for Website Development, Online Shopping Portal, News Portal, Dynamic Website

Mobile: 9814790299

Get Your Domain Name

Domain Name, Email Hosting, VPS, SSL Certificate

Visit: www.arashinfo.com