ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਰਾਜਗੀ

Date: 06 July 2020
MAHESH JINDAL, DHURI
ਪੱਲਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਫੜ ਕੇ,

ਬਹਿ ਗਏ ਰੱਬ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ,

ਜਾਵੇ ਅਕਲ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਦੀ,

ਕਿਓ ਦੁਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ।

ਕਾਬੂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਓ,

ਨਾ ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਓ,

ਮੋਹ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ,

ਖਾਲੀ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਮਰਨਾ।

ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ,

ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਲੋਕ ਭੁਲਾਉਂਦੇ,

ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ,

ਕਿਓ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਾਵੇ।

ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇ- ਕਸੂਰੇ,

ਲਗਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ ਮੂਹਰੇ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ,

ਭੁੱਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ।

ਬਸ ਰੱਖੀਂ ਰੱਬਾ ਵਲਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ,

ਸੋਪਾਲ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾੜੇ ਭੁੱਲੇ,

ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰਾ,

ਓਥੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣੇ ਸਹਾਰਾ।

ਲੇਖਕ- ਕਮਲ ਸੋਪਾਲ

Latest News

Website Development Comapny in Ludhiana

Contact for Website Development, Online Shopping Portal, News Portal, Dynamic Website

Mobile: 9814790299

Get Your Domain Name

Domain Name, Email Hosting, VPS, SSL Certificate

Visit: www.arashinfo.com