ਕੁਆਰੀ ਕੁੱਖ

Date: 24 September 2020
Amrish Kumar Anand, Doraha
ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੇਕ 'ਚ ਬਲਦਾ ਸੂਰਜ

ਅੰਬਰ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਲੱਥਿਆ

ਤਾਂ ਹਵਾੜ ਜੇਹੀ ਦਾ ਤਾਅ

ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਖਿਆ

ਸਾਗਰ ਉਸਦੇ ਇਸ ਪੀੜਾ ਤੇ

ਨਿੱਤ ਵਾਂਗ ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ

ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਠਿੱਠ ਤੱਕਿਆ

ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ

ਪੋਲੇ ਜੇਹੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ

ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਚਾਰੂ ਹਾਸਿਨੀਆਂ

ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਸੀ ਡੰਗ ਗਿਆ

ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਇਕ ਇਰਾਜ

ਇਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਕੁੱਖੋਂ

ਜੰਮ ਪਿਆ

ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ

ਟੋਲਾ ਤਕ

ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਠਰ ਗਿਆ

ਹਾਏ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਸਰਾਪ

ਕੀਕਣ ਕਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ.

Latest News

Website Development Comapny in Ludhiana

Contact for Website Development, Online Shopping Portal, News Portal, Dynamic Website

Mobile: 9814790299

Get Your Domain Name

Domain Name, Email Hosting, VPS, SSL Certificate

Visit: www.arashinfo.com