ਵਿਪ੍ਰਿਤਾ ਕਰਨੀ - ਅਪਨੀ ਤੰਦੁਰਸਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਸਣ ਤਰੀਕਾ

Date: 09 January 2021
Amrish Kumar Anand, Doraha
ਇਹ ਹਲਕਾ ਉਲਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰ ਦਰਦ, ਗਠੀਏ, ਹਾਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ. ਇਸ ਆਸਣ ਦੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 90 ਡਿਗਰੀ ਉਲਟ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ.

Latest News

Website Development Comapny in Ludhiana

Contact for Website Development, Online Shopping Portal, News Portal, Dynamic Website

Mobile: 9814790299

Get Your Domain Name

Domain Name, Email Hosting, VPS, SSL Certificate

Visit: www.arashinfo.com